Chiptuning - průvodce

pro všechny, kdo se chtějí orientovat v chiptuningu

Diagnostika motoru: načtení závad nestačí

Mnoho firem slibuje diagnostiku vozidla před úpravou. Obvykle je to ale jen načtení závad, které některé problémy vozidla nemusí prozradit. Často na diskusních fórech uvidíte kritiku chiptuningu. Je to způsobeno často právě negativní zkušeností s firmami, které diagnostiky neprovádějí a nachipují i auto, které má zásadní technický problém.

Před chiptuningem by měla být provedena zejména diagnostika komponentů, které ovlivňuje samotný chiptuning a které by mohli být závadou nadměrně namáhány. Hlavním komponentem je turbodmychadlo. Plnící tlak turbodmychadla je jedním z parametrů, který se chiptuningem navyšuje a jeho bezchybá funkce je podmínkou. Jakýkoli výkyv může znamenat úbytek výkonu a zejména riziko pro turbodmychadlo samotné. Otestovat turbo lze velmi snadno logováním absolutního tlaku v sání. Následně je z tohoto testu možné vytisknout graf, který je předán zákazníkovi. Přeplnění turbodmychadla výrazně snižuje jeho životnost a může znamenat uvedení vozu do náhradního omezeného režimu. Proto by mělo být před úpravou vždy otestováno s originální verzí softwaru v plném zatížení.

Stejně podrobně lze testovat i další komponenty ve voze. Typicky regulaci tlaku paliva, korekce vstřikovačů nebo hodnoty zanesení filtru pevných částic. Odhalit lze pomerně snadno i drobné úniky tlaku v sání, které opět znamenají velkou zátěž pro turbodmychadlo.

Pokud tuningová firma tvrdí, že diagnostika motoru není pro chiptuning potřebná, rychle pryč. Pro samotnou změnu nastavení skutečně nemá stav motoru vliv. Pro vaši spokojenost ale samozřejmě ano. Sebelépe provedená softwarová úprava je vám k ničemu, pokud turbo neunese navýšení paliva a hned při prvním rozjetí se roztrhne v půli.

Jak vybrat tuningovou firmu

V každém oboru existují firmy poctivé a nepoctivé. Ve všech oblastech jsou firmy zkušené i nezkušené. Práci odvádějí lidé kvalitně i nekvalitně. Chiptuning z tohoto pohledu není výjimkou. Orientovat se v oblasti, které nerozumíte, je často velmi těžké, ať už jde o jakýkoli obor. Ať už si vybíráte plastová okna nebo kupujete mobilní telefon, ve většině případů musíte uvěřit tomu, že prodejce mluví pravdu a slibuje to, co dokáže splnit.

Pro neznalé problematiky ale existuje několik věcí, které vám mohou napovědět. Tady se pokusíme je dát dohromady.

1/ rozsah služeb - vybírejte mezi firmami, které dokáží upravit široké spektrum vozidel a ne jen jednu značku. Softwarově jsou totiž auta velmi podobná a rozlišují se spíše výrobcem řídící jednotky, než samotnou značkou vozu. Pokud někdo upravuje jenom Škodovky, je dost pravděpodobné, že má koupený kabel z číny a univerzální soubory získané kdesi pokoutně z internetu. Zkrátka, pokud se někdo naučí, jak funguje motormanagement, nemá problém svých znalostí využít i pro další typy vozidel, kde je problematika obdobná.

2/ diagnostiky motoru - pokud přijedete k úpravci a ten se hned hrne nahrávat nějaký software, rychle utíkejte. Každý dobrý úpravce by se měl s vozem seznámit, auto si projet a udělat diagnostiku s logováním dat za jízdy. Jen tak může mít záruku, že nový software bude dobře fungovat. Řešit, proč software nefunguje v autě správně, až když k takové situaci dojde, je už pozdě.

3/ originální záloha – vždy vyžadujte původní zálohu softwaru na CD nebo na flash disk. Pokud s autem nebude něco v pořádku, dost často se stává, že s vámi tuner přestane komunikovat. Jiná firma, která vám bude chtít auto vrátit do funkčního stavu, bude původní zálohu vyžadovat. Obstarejte si ji proto raději hned.

4/ válcová zkušebna výkonu – pokud tuningová firma nemá válcovou zkušebnu, na které si může otestovat všechny svoje úpravy, tak má všechny uváděné výkony vycucané z prstu. Dnes je už dostatek firem s vlastní válcovou zkušebnou, kde je možné výkon změřit. Není tedy důvod využívat teoretiků, kteří si to o autě jenom myslí.

5/ nízká vs. vysoká cena – některé tuningové firmy nabízejí úpravy za 2-3 tisíce. Je to nesmyslná cena, která může sotva pokrýt náklady na provoz firmy, natož na nákup technologií, které jsou s chiptuningem spojené. Pokud tedy někdo nabízí úpravy za tři tisíce, jsou to obvykle velmi neověřené soubory a vůbec nevíte, co to s vaším autem takový úprava udělá. Na druhou stranu za poslední roky ceny chiptuningu velmi klesly. I v Německu klesly ceny na polovinu toho, kde byly před pár lety. Ceny nad 10 tisíc korun, pokud se nejedná o nejnovější model vozu, jsou přehnané a platíte zbytečně. Kvalitní úpravy už lze dnes získat za ceny kolem 6-10 tisíc korun.

6/ stejná cena pro všechny vozy – některé firmy poskytují chiptuning za stejnou cenu na všechny vozy. Je to samozřejmě nesmysl, to asi každý sám chápe. Je rozdíl, jestli někdo upravuje staré Polo nebo nejnovější Mercedes, BMW nebo Porsche. Takže se mějte na pozoru. Stejnou cenu za úpravu libovolné značky si může říct maximálně někdo, kdo hraje divadlo a je mu jedno, z jaké sorty je obecenstvo. Takže by se mohlo také stát, že za svůj malý peníz odjedete s autem v originálu.

Powerbox – slabá náhražka chiptuningu

powerboxPowerboxy jsou elektronické moduly, které se montují do kabeláže vozidla za účelem zvýšit výkon. U některých vozidel k částečnému nárůstu výkonu opravdu dochází, vždy ale s negativním účinkem. Ačkoli se prodejci a výrobci snaží všechny negativní vlivy powerboxů bagatelizovat a vyvracet, některé jsou natolik jasné, že proti nim není argument.

Negativa

1/ pouze více paliva a zkreslený údaj o spotřebě

Powerboxy se obvykle montují do kabeláže a mohou ovlivňovat pouze množství paliva. Docílit toho lze buď zkreslením údajů z čidla tlaku paliva, kdy řídící jednotka myslí, že je tlak menší než ve skutečnosti a reálně ho navyšuje, čímž dochází k nárůstu objemu paliva a tím i vyššímu výkonu. Druhou možností je připojení na vstřikovače, kdy jednotky zachycují signál délky vstřiku a tento signál pro vstřik následně prodlužují.

V obou případech dochází k vyššímu dávkování paliva, vozidlo si však myslí, že se dávkování nezvýšilo. Ve výsledku proto dochází k ponížení spotřeby na palubním počítači, ačkoli reálná spotřeba je mnohem vyšší. Powerbox zkresluje obvykle spotřebu palubního počítače o nejméně 10%.

Existuje jen velmi malé procento Powerboxů, které dokáží kromě paliva ovlivnit i tlak turbodmychadla a tím nezvýšit spotřebu a kouřivost.

2/ poškození turbodmychadla

Horším negativním faktorem je reálná možnost poškození turbodmychadla. Turbodmychadlo má v řídících mapách definováno naklopení lopatek v závislosti na aktuálním proudění paliva. Protože řídící jednotka s Powerboxem neví, že má dávkování paliva ve skutečnosti vyšší, nedokáže správně včas naklápět lopatky v turbu . Dochází tak k přeplnění turbodmychadla, než jednotka naklopení zkoriguje, což je často znát jako skokové ubrání výkonu. Chiptuning umožňuje při vyšším dávkování paliva přemapovat i naklopení lopatek do jiného úhlu a tím ochránit turbodmychadlo.

3/ snížení životnosti filtru pevných částic

Velký oříšek pro Powerboxy je také filtr pevných částic. Opět díky tomu, že je pomocí Powerboxu upravováno pouze množství paliva, není možné u moderních vozidel navyšovat výkon příliš výrazně. Předně při vyšším dodání paliva bez navýšení plnícího tlaku turba dochází k vyšší kouřivosti. To znamená snížení životnosti DPF filtru, jehož cena je i v řádu desítek tisíc korun. Druhým limitem je teplota ve výfukovém potrubí. Při nadměrném zvýšení bohatosti směsi dochází ke zvýšení teploty výfukových plynů. To způsobí omezení výkonu vozu.

 

Měření výkonu – válcové zkušebny

Válcová zkušebna výkonu je jediný reálný způsob, jak ověřit skutečný výkon motoru v automobilu. Existují sice i možnosti změřit výkon přimo samotného motoru, vzhledem k nutnosti demontáže se však běžně nepoužívá. Pokud některá firma tvrdí, že válcová zkušebna výkonu není důležitá nebo je dokonce úplně zbytečná, říká to jen pro to, aby obhájila to, že si na svojí válcovou zkušebnu ještě nevydělala. Těmto slovům samozřejmě nevěřte, je to většinou jenom snaha, jak nalákat zákazníka. Vlastnictví válcové zkušebny je pro každou dobrou tuningovou firmu klíčová záležitost.

Firmy, které válcovou zkušebnu mají, ale vozy neměří

Existují také firmy, které válcovou zkušebnu mají, přesto naprostou většinu automobilů vůbec neměří. Důvody mohou být různé. Obvykle je to proto, že jejich úpravy nedosahují tak dobrých výsledků. Je mnohem snazší a rychlejší zákazníkovi nahrát software, který sice má určitý nárůst výkonu, ale nedosahuje slibovaných hodnot. Z principu je tedy vhodné vybírat mezi firmami, které vám výkon motoru po úpravě změří a na tento výkon vám vystaví certifikát. Je to defakto jediná možnost, kdy je možné reklamovat úpravu. Pokud získáte certifikát s teoretickými údaji a vy neucítíte nárůst, může se tuningová firma vymluvit na technický stav vozu nebo cokoli jiného. Pokud získáte údaje skutečně naměřené na válcové zkušebně výkonu, není na co se vymluvit. Rozdíl zkrátka musí být znát. Firmám bez válcové zkušebny, na které mohou testovat svoje úpravy, se velkým obloukem vyhněte.

Nekvalitní měření výkonu

Řada firem v ČR vlastní nejlevnější typ válcové zkušebny, která je schopna měřit jen jednu hnanou nápravu. Tento typ zkušebny sám o sobě není špatný, ve snaze ušetřit co nejvíce peněz jsou ale často tyto dynamometry zcela bez příslušenství. Ke každé válcové zkušebně je totiž nezbytné mít i kvalitní vzduchotechniku, která dodá reálné množství vzduchu. Často je bohužel vidět válcová zkušebna s malým axiálním ventilátorem (o něco větším než větrák na stůl). Tento typ ventilátoru je zcela nedostačující a nevytváří dostatečný objev vzduchu. Výsledky měření u silnějších motorů pak ukazují při měření nedostatečný výkon. Pokud pak vidíte záznam měření silného benzínového motoru s malým axiálním ventilátorem, který dosahuje hodnot udávaných výrobcem, je téměř jisté, že bylo měření ze strany tuningové firmy zfalšováno a uměle navýšeno. Takovým firmám je opět lepší se úplně vyhnout.

Dynamometry 4×4

Moderní vozy od roku cca 2012 je možné měřit výhradně na válcových zkušebnách 4X4, tedy s měřením obou náprav a navíc ještě s pevným propojením obou náprav. I u vozidel s jednou hnanou nápravou jsou některá vozidla vybavena systémem ESP nové generace, který i v případě deaktivace systému částečně omezuje maximální výkon vozu v případech, kdy se jedna náprava netočí. Mezi tyto vozy patří i koncern VW/Škoda.

V tomto směru zaspala např. společnost MAHA, nejznámější český výrobce válcových zkušeben. Nejrozšířenější typ válcové zkušebny LPS3000 totiž nemá pevně spražené nápravy. Pokud tedy vůz nemá pohon 4×4, jedna náprava vždy stojí.

Video: Měření výkonu MAHA LPS3000 – přední náprava stojí

Již se ale objevují dynamometry, které splňují i aktuální potřeby tuningových firem. Aktuálně asi nejvyspělejší zkušebna v ČR je válcová zkušebna výkonu společnosti PowerTEC (www.chiptuning.cz), která nejen že má spojené nápravy, ale je vybavena také simulátorem jízdy s náporem vzduchu.

Video: Měření výkonu PowerTEC Dyno – obě nápravy jedou

Co je to chiptuning

SpeedometerVítejte na serveru věnovaném chiptuningu. Chiptuning je optimalizace výkonu, tedy úprava, která si klade za cíl obvykle zvýšit výkon motoru, popř. snížit jeho spotřebu. V České republice se slovo chiptuning používá pouze pro úpravy provedené softwarovou cestou, tedy změnou řídících map softwaru v řídící jednotce motoru.

Kromě chiptuningu existují i další způsoby, jak zvýšit výkon, zejména mechanické úpravy a nebo méně sofistikované způsoby, kterými jsou elektronické jednotky umísťované do kabeláže, tzv. Powerboxy. Powerboxy jsou velmi omezené svými možnostmi, jak mohou do chodu motoru zasahovat a proto se používají defakto jen u automobilů, kde prozatím není možné upravit řídící jednotku softwarově.

Na našem webu se budeme věnovat převážně a hlavně chiptuningu, ale v některých článcích se dostaneme i na ostatní způsoby modifikací.